Hoạt động sinh viên, cựu SV

Câu lạc bộ Hùng Biện là tổ chức do Khoa Luật - Ngành Luật Kinh Tế, Học viện PNVN thành lập với mục đích tạo môi trường để các Thành viên giao lưu, trao đổi thông tin, chia sẻ học hỏi, kiến thức, kỹ năng về Hùng biện, MC, Tranh luận nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên và những người khác, hướng tới một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Các câu lạc bộ nghề luật – Học viện Phụ nữ Việt Nam