CLB Hùng Biện nhằm tập hợp những sinh viên yêu thích, đam mê và quan tâm đến những vấn đề pháp lý và mong muốn được rèn luyện nâng cao các kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp sau này. Đây là một sân chơi lành mạnh cho sinh viên tiến hành các sinh hoạt vui chơi, giao lưu, trau dồi các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết và giúp ích hiệu quả trong việc học tập, nâng cao trình độ nhận thức, lý luận của các thành viên tham gia CLB bằng cách đưa ra những chủ đề hoạt động thiết thực tạo điều kiện cho các thành viên CLB có cơ hội vận dụng những kiến thức của bản thân để giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Các thành viên sau khi tham gia các buổi sinh hoạt CLB được trang bị và trau dồi về kỹ năng nghề nghiệp thực tế như tranh tụng, tư vấn, phản biện chính sách và pháp luật… trong nhiều cương vị, vị trí nghề nghiệp khác nhau.