1. Thông tin chung
 • Tên đơn vị: Câu lạc bộ nghề luật
 • Cơ quan chủ quản: Khoa Luật – Học viện Phụ nữ Việt Nam
 • Tên tiếng anh: Law practice club
 • Tên viết tắt: LPC
 • Ngày thành lập: 10/10/2018

2. Chức năng của Câu lạc bộ 

Câu lạc bộ nghề luật được thành lập vào ngày 10 tháng 10 năm 2018. Là tổ chức do Khoa Luật – Học viện Phụ nữ Việt Nam thành lập với mục đích tạo môi trường để các sinh viên giao lưu, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng nghề luật nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp cho giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên và những người khác, hướng tới một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thượng tôn pháp luật. 

3. Nguyên tắc hoạt động của Câu lạc bộ

Câu lạc bộ nghề luật hoạt động theo các nguyên tắc sau:

 • Tự nguyện, dân chủ, bình đẳng của các sinh viên;
 • Tuân thủ pháp luật của nhà nước, đạo đức xã hội và Điều lệ Câu lạc bộ;
 • Không vì mục tiêu lợi nhuận.

4. Nhiệm vụ của Câu lạc bộ

Câu lạc bộ có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

– Tổ chức các buổi gặp gỡ, tọa đàm trao đổi nghề nghiệp của giảng viên, sinh viên, những người công tác trong lĩnh vực pháp luật;

– Tổ chức các buổi thông tin nghề luật cho các sinh viên;

– Tổ chức các sự kiện, các hoạt động nghề luật như diễn án, tư vấn…cho sinh viên;

5. Cơ cấu tổ chức của Câu lạc bộ

CLB hoạt động dưới sự điều hành của ban chủ nhiệm, bên cạnh đó phân chia hoạt động theo 03 ban chính, đứng đầu mỗi ban là trưởng ban và hai phó ban do các thành viên trong câu lạc bộ tự bầu ra, bao gồm:

 • Ban truyền thông
 • Ban hậu cần
 • Ban nội dung

6. Một số hoạt động tiêu biểu của Câu lạc bộ 

Chương trình S.MUN 2023 đăng cai tại Thủ đô Hà Nội

Cuộc thi Hòa giải Thương mại Việt Nam (V-MED Vietnam Mediation Moot 2023)

Gameshow “Bản quyền và Sáng tạo” năm 2023

Cuộc thi “Hùng biện pháp luật năm 2023 – The power of language”

Trải nghiệm thực tế tại khu di tích lịch sử Hoàng Thành Thăng Long năm 2023

Trải nghiệm thực tế tại Tòa án nhân dân quận Đống Đa năm 2023

Tham gia sự kiện thúc đẩy kết nối và hợp tác với Dự án “Học Luật để lập nghiệp” năm 2022

Hoạt động định kỳ tuyển cộng tác viên Câu lạc bộ 

Cuộc thi “Đấu trường diễn án VWA năm 2021”