Đào tạo

Sáng ngày 31/5/2024, tại văn phòng Khoa Luật, Học viện Phụ nữ Việt Nam, TS. Kiều Thị Thuỳ Linh - Phó trưởng khoa Luật cùng TS. Trần Nguyên Cường - Phụ trách Bộ môn Pháp luật Kinh tế và các giảng viên Khoa Luật có buổi làm việc với ông Trần Văn Trí – Giám đốc điều hành của trang thông tin điện tử Luật Việt Nam (https://luatvietnam.vn/) nhằm trao đổi về cơ hội hợp tác giữa hai bên.
Trong quá trình học tập, bên cạnh việc trau dồi các kiến thức về mặt lý luận, sinh viên Luật – Học viện Phụ nữ Việt Nam còn được tham gia các hoạt động thực tế tại các Tòa án trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Trong bối cảnh yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng gia tăng, xét theo điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất đáp ứng, ngày 12/9/2023, theo Quyết định số 2641/QĐ-BGDĐT, Học viện Phụ nữ Việt Nam chính thức được cấp phép đào tạo ngành Luật trình độ thạc sĩ.
Khoa Luật Học viện Phụ nữ Việt Nam được giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động đào tạo hệ cử nhân với ngành Luật và Luật Kinh tế. Hai ngành đào tạo thực hiện theo Chương trình đào tạo (CTĐT) đã được phê duyệt. Theo đúng kế hoạch, năm 2023, hai CTĐT ngành Luật và Luật Kinh tế được tiến hành chỉnh sửa nhỏ phù hợp đúng Quy chế Học viện cũng như nhu cầu xã hội, nhu cầu người học.