Đào tạo Thạc sĩ

Trong bối cảnh yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng gia tăng, xét theo điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất đáp ứng, ngày 12/9/2023, theo Quyết định số 2641/QĐ-BGDĐT, Học viện Phụ nữ Việt Nam chính thức được cấp phép đào tạo ngành Luật trình độ thạc sĩ.