A. INSTITUTE LEADER

B. OTHER POSITIONS

Phó Trưởng khoa Luật

 1. Kiều Thị Thùy Linh - Khoa Luật

Trưởng/Phụ trách bộ môn Pháp luật Kinh tế

 1. Trần Nguyên Cường - Bộ môn Pháp luật Kinh tế

Phụ trách bộ môn Pháp luật Hành chính và Hình sự

 1. Trịnh Thị Yến - Bộ môn Pháp luật Hành chính và Hình sự

Giảng viên Pháp luật Dân sự

 1. Nguyễn Thị Phương - Bộ môn Pháp luật Dân sự
 2. Hà Thị Thanh Vân - Bộ môn Pháp luật Dân sự
 3. Lê Văn Bính - Bộ môn Pháp luật Dân sự
 4. Cao Tiến Sỹ - Bộ môn Pháp luật Dân sự
 5. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Bộ môn Pháp luật Dân sự
 6. Hoàng Thị Lê Vân - Bộ môn Pháp luật Dân sự
 7. Đào Mai Linh - Bộ môn Pháp luật Dân sự
 8. Vũ Thị Ngọc - Bộ môn Pháp luật Dân sự
 9. Nguyễn Thanh Hiền - Bộ môn Pháp luật Dân sự
 10. Nguyễn Đức Thái - Bộ môn Pháp luật Dân sự

Giảng viên Pháp luật Kinh tế

 1. Đỗ Thị Kiều Trang - Bộ môn Pháp luật Kinh tế
 2. Nguyễn Thùy Dung - Bộ môn Pháp luật Kinh tế
 3. Hoàng Văn Thiện - Bộ môn Pháp luật Kinh tế
 4. Lê Kiều Trang - Bộ môn Pháp luật Kinh tế
 5. Lưu Trần Phương Thảo - Bộ môn Pháp luật Kinh tế
 6. Hoàng Mai Anh - Bộ môn Pháp luật Kinh tế
 7. Trần Cẩm Vân - Bộ môn Pháp luật Kinh tế
 8. Hoàng Thị Hải Yến - Bộ môn Pháp luật Kinh tế
 9. Hoàng Ngọc Minh Thúy - Bộ môn Pháp luật Kinh tế
 10. Đinh Dũng Sỹ - Bộ môn Pháp luật Kinh tế

Giảng viên Pháp luật Hành chính và Hình sự

 1. Đỗ Trọng Tuân - Bộ môn Pháp luật Hành chính và Hình sự
 2. Nguyễn Phi Long - Bộ môn Pháp luật Hành chính và Hình sự
 3. Phạm Văn Thiên - Bộ môn Pháp luật Hành chính và Hình sự
 4. Hoàng Hương Thủy - Bộ môn Pháp luật Hành chính và Hình sự
 5. Vũ Hồng Anh - Bộ môn Pháp luật Hành chính và Hình sự

Giảng viên thỉnh giảng

 1. Hoàng Đình Chiến - Khoa Luật
 2. Ngôn Chu Hoàng - Khoa Luật
 3. Nguyễn Thị Lan - Khoa Luật
 4. Cao Thị Hồng Minh - Khoa Luật
 5. Phạm Bắc Hà - Khoa Luật
 6. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh - Khoa Luật
 7. Lê Thị Hồng Hạnh - Khoa Luật
 8. Nguyễn Ngọc Quyên - Khoa Luật
 9. Trần Công Thịnh - Khoa Luật
 10. Nguyễn Thùy Linh - Khoa Luật
 11. Lê Thị Giang - Khoa Luật
 12. Cao Thanh Huyền - Khoa Luật
 13. Lê Thị Hải Yến - Bộ môn Pháp luật Dân sự
 14. Lê Thị Hoài Thu - Khoa Luật
 15. Nguyễn Thùy Dung - Bộ môn Pháp luật Dân sự
 16. Nguyễn Mai Anh - Khoa Luật
 17. Nguyễn Như Hà - Khoa Luật
 18. Hoàng Thị Kim Quế - Khoa Luật
 19. Bế Hoài Anh - Khoa Luật
 20. Trần Phương Thảo - Khoa Luật
 21. Phạm Nguyên Nhung - Khoa Luật
 22. Phạm Hồng Hạnh - Khoa Luật
 23. Trần Thị Hoa - Bộ môn Pháp luật Dân sự
 24. Nguyễn Lê Dân - Khoa Luật
 25. Nguyễn Văn Sơn - Khoa Luật
 26. Nguyễn Phương Lan - Khoa Luật
 27. Phạm Hồng Nhật - Khoa Luật
 28. Đào Vân Anh - Khoa Luật
 29. Nguyễn Thị Thủy - Khoa Luật
 30. Nguyễn Mai Linh - Khoa Luật
 31. Nguyễn Như Chính - Khoa Luật
 32. Phạm Nguyên Nhung - Khoa Luật
 33. Nguyễn Ngọc Yến - Khoa Luật
 34. Nguyễn Thị Thu Hà - Khoa Luật
 35. Nguyễn Thị Hương - Khoa Luật
 36. Nguyễn Hiền Phương - Khoa Luật
 37. Nguyễn Văn Cừ - Khoa Luật
 38. Phạm Thị Mai Trang - Khoa Luật
 39. Nguyễn Thị Bình - Khoa Luật
 40. Khúc Thị Trang Nhung - Khoa Luật
 41. Phạm Minh Huyền - Khoa Luật
 42. Hoàng Quốc Hồng - Khoa Luật
 43. Lê Thị Bích Thủy - Khoa Luật
 44. Lương Thúy Dung - Khoa Luật
 45. Bùi Đình Ứng - Khoa Luật
 46. Lý Vương Thảo - Khoa Luật
 47. Vũ Công Giao - Khoa Luật
 48. Đỗ Thị Ngọc Tuyết - Khoa Luật
 49. Trần Đức Thìn - Khoa Luật
 50. Lê Ngọc Hồng - Khoa Luật