TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Viện Công nghệ thông tin

024.37755778

cntt-tv@vwa.edu.vn 

 

TS. NGUYỄN ĐỨC TOÀN

Chức vụ chuyên môn: Phó Viện Trưởng Phụ trách

Học vị: Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

THS.PHAN CAO QUANG ANH

Chức vụ chuyên môn: Phó Viện Trưởng

Học vị: Thạc sĩ ngành CNTT

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

STT

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN VIỆN CNTT

1 TS.Trịnh Ngọc Trúc Trưởng bộ môn

tructn@vwa.edu.vn

 

 

2

NCS. Đỗ Thị Thanh Vân

Giảng viên 

vandtt@vwa.edu.vn

CV

3

ThS. Vũ Quang Hưng

Giảng viên 

hungvq@vwa.edu.vn

CV

4

ThS. Nguyễn Chiến Thắng

Giảng viên 

thangnc@vwa.edu.vn

CV

5

ThS. Ngô Thị Oanh

Giảng viên 

oanh.ngo@vwa.edu.vn

CV

6

ThS. Nguyễn Năng Hồng Quang

Giảng viên kiêm giảng

quangnnh@vwa.edu.vn

CV

7

ThS. Hoàng Anh Tú

Giảng viên kiêm giảng

tuha@vwa.edu.vn

CV

8

CN. Phạm Thị Thanh Tuyền

Giảng viên kiêm giảng

thanhtuyen@vwa.edu.vn

CV

9

CN. Võ Thị Vân

Giảng viên kiêm giảng

vanvt@vwa.edu.vn

CV

10

ThS. Trần Xuân Quỳnh

Chuyên viên Truyền thông xuanquynh@vwa.edu.vn CV
11 ThS. Hoàng Thị Liên Chuyên viên Truyền thông lienht@vwa.edu.vn

 

 

12

CN. Cao Thị Hoan

Chuyên viên Thư viện caothihoan@vwa.edu.vn  
13

CN. Đồng Thị Phương Lan

Chuyên viên Thư viện phuonglan74@vwa.edu.vn  

Viện Công nghệ Thông tin có chức năng tham mưu cho Giám đốc Học viện về xây dựng kế hoạch, quy chế, quy trình, văn bản hướng dẫn và tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ thông tin; quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của các ngành công nghệ thông tin trong Học viện.

Các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

1. Nhiệm vụ trong quản trị, vận hành hạ tầng công nghệ thông tin

 1. Xây dựng các đề án, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn về đầu tư, sửa chữa, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông thư viện.
 2. Xây dựng, chỉnh sửa các quy chế, quy định, quy trình công việc, tài liệu hướng dẫn chung của Học viện quản lý, sử dụng công nghệ thông tin.
 3. Quản lý và vận hành hạ tầng công nghệ thông tin: máy chủ, đường truyền internet, dịch vụ wifi, các phòng LAB, mạng nội bộ, an ninh mạng, dây tín hiệu…
 4. Quản lý, vận hành kỹ thuật các Website, hệ thống phần mềm quản lý công việc (1Office), email, hệ thống đào tạo trực tuyến (LMS, e-learning) và phần mềm thư viện; hỗ trợ kỹ thuật cho vận hành các phần mềm còn lại trong Học viện.
 5. Tổ chức sửa chữa, cài đặt hệ thống, các ứng dụng công nghệ thông tin cho các máy tính, thiết bị công nghệ thông tin trong Học viện.
 6. Xây dựng, kiểm định, xác nhận các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật trong đầu tư mua sắm, sửa chữa, thanh lý, tiếp nhận các thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị thông minh.
 7. Đề xuất đầu tư mua sắm, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin trong Học viện; đảm bảo vận hành hệ thống thông tin theo định hướng chuyển đổi số toàn diện, triệt để.
 8. Tổ chức liên kết đào tạo, thi cấp chứng chỉ tin học cho sinh viên Học viện; tổ chức xác nhận chứng chỉ tin học đối với sinh viên Học viện.
 9. Tổ chức đào tạo, hướng dẫn cho viên chức, người lao động Học viện về công nghệ thông tin và các phần mềm, hệ thống đào tạo trực tuyến.

2. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của khoa và bộ môn được quy định tại Điều 11 và Điều 12 của quy định này đối với các ngành học khối Công nghệ thông tin và khoa học máy tính được giao quản lý.

3. Nhiệm vụ trong lĩnh vực truyền thông của Học viện.

 1. Quản trị nội dung các trang/ Cổng thông tin điện tử chính thức của Học viện; thực hiện vai trò thường trực ban biên tập các website/ Cổng Thông tin điện tử.
 2. Tổ chức nhóm truyền thông tuyển sinh trực tuyến và thực hiện các hoạt động truyền thông hỗ trợ tuyển sinh theo kế hoạch.
 3. Quản lý địa chỉ email chính thức của Học viện; tham mưu xử lý các thông tin tiếp nhận từ email, các kênh truyền thông có liên quan.
 4. Tổ chức các hoạt động quảng bá, xây dựng hình ảnh, thương hiệu Học viện; tổ chức các hoạt động kết nối, xây dựng mối quan hệ với các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông; phối hợp với phòng TCHC, phòng Đào tạo, phòng CTSV và các đơn vị trong xử lý các vấn đề liên quan đến báo chí, truyền thông.
 5. Chụp ảnh tư liệu, xây dựng và quản lý thông tin, hình ảnh, tư liệu về các sự kiện, hoạt động nổi bật của Học viện.

4. Nhiệm vụ trong lĩnh vực thư viện

 1. Đề xuất, tổ chức mua sắm giáo trình, tài liệu, phần mềm, trang thiết bị cho thư viện nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 2. Tiếp nhận tài liệu được công bố từ các đơn vị, cá nhân trong Học viện (giáo trình, tập bài giảng, báo cáo khoa học, tạp chí, đề cương học phần, file dữ liệu…); rà soát tình hình tài liệu và đề nghị các đơn vị chuyên môn phối hợp bổ sung, cập nhật.
 3. Tổ chức xử lý, sắp xếp, mã hóa, bảo quản tài liệu; xây dựng và vận hành hệ thống tra cứu tài liệu tại thư viện và từ xa trên internet.
 4. Tổ chức hoạt động mở – đóng thư viện đảm bảo đáp ứng nhu cầu của bạn đọc; hướng dẫn, bố trí, sắp xếp không gian đọc tại thư viện và tổ chức công tác mượn -trả tài liệu.
 5. Tổ chức xây dựng, mua sắm, liên kết hợp tác và quản lý các nguồn tài liệu điện tử (được số hóa), các cơ sở dự liệu khoa học, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu và hoạt động khác của Học viện.
 6. Tổ chức bảo quản vốn tài liệu và thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy chế của thư viện.
 7. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giới thiệu vốn tài liệu thư viện, hướng dẫn tra cứu tài liệu và hình thành, phát triển văn hóa đọc trong viên chức, người lao động và người học.
 8. In ấn, sao chụp sách, giáo trình, tài liệu, bài giảng và vận chuyển tới các đơn vị có nhu cầu theo chỉ đạo của Ban giám đốc và đề nghị của các đơn vị.
 9. Kiểm tra tỷ lệ sao chép trong các khóa luận, luận văn, luận án và các tài liệu khác.

5. Tổ chức thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu và báo cáo theo quy định về hoạt động, kết quả hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của đơn vị.

6. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Học viện.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.