Tại các buổi thực tế tại Tòa án, các bạn sinh viên đã được theo dõi, lắng nghe và quan sát các thủ tục, quy trình xét xử vụ án hình sự, vụ án dân sự. Qua đó, các bạn sinh viên có sự so sánh, đối chiếu với lý thuyết được học tại trường. Ngoài ra, các bạn sinh viên cũng sẽ nắm được pháp luật nội dung liên quan trong quá trình giải quyết các vụ án và rút ra được bài học kinh nghiệm không chỉ về pháp luật hình thức mà còn là bài học kinh nghiệm về pháp luật nội dung và các bài học về cuộc sống xung quanh, giúp các bạn có hành trang kiến thức pháp luật khi các bạn học tập, làm việc.

Bên cạnh hoạt động thực tế tại Tòa án của Khoa phối hợp với trung tâm tư vấn pháp luật để hỗ trợ sinh viên tham gia các phiên tòa, Khoa Luật còn có các hoạt động thực tế khác như hoạt động thực tập hay diễn án, làm phiên tòa giả định…

Về hoạt động thực tập, sinh viên ngành Luật, ngành Luật kinh tế vào năm thứ 4 của quá trình học sẽ được thực tập tại các cơ sở hành nghề Luật như: văn phòng Luật sư, Ủy ban nhân dân, Tòa án, bộ phận pháp chế tại các công ty, văn phòng công chứng,…. Trong suốt quá trình thực tập, sinh viên sẽ được hướng dẫn chuyên môn bởi chính cá nhân tại cơ sở thực tập và cố vấn học tập. Cố vấn học tập sẽ theo sát sinh viên và hướng dẫn sinh viên của mình về các kỹ năng mềm và các mục tiêu sinh viên cần hoàn thiện trong quá trình thực tập. Quá trình thực tập kết thúc, các bạn sinh viên sẽ định hình được nghề nghiệp mình mong muốn, đồng thời, hiểu được nghề nghiệp của mình mong muốn làm sẽ phải làm những gì, gặp những vấn đề gì có thể phát sinh, hay điều kiện bằng cấp để hành nghề là gì. Từ đó, các bạn sẽ có những kế hoạch nhất định cho bản thân để đạt được mục tiêu nghề nghiệp mình mong muốn. Ngoài ra, sinh viên cũng sẽ trau dồi được các kỹ năng mềm, kỹ năng công sở khi các bạn hoạt động thực tập, điều này bổ trợ trực tiếp cho quá trình làm việc của các bạn sinh viên sau này.

Như vậy, Khoa Luật – Học viện Phụ nữ Việt Nam rất tích cực trong việc cho sinh viên có những trải nghiệm thực tế về nghề Luật, trang bị cho các bạn không chỉ các kiến thức lý thuyết mà còn là những kỹ năng thực thực tiễn khi hành nghề.