Hoạt động thực tế, thực tập

Trong quá trình học tập, bên cạnh việc trau dồi các kiến thức về mặt lý luận, sinh viên Luật – Học viện Phụ nữ Việt Nam còn được tham gia các hoạt động thực tế tại các Tòa án trên địa bàn thành phố Hà Nội.