NCKH sinh viên

Chiều ngày 24/5/2023, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học và Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024. Với những nỗ lực trong suốt quá trình nghiên cứu, sinh viên Khoa Luật đã đạt được 01 Giải Nhì và 02 Giải Khuyến khích nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên cấp Học viện năm học 2023 – 2024.
Ngày nay, sinh viên có thể tiếp cận kiến thức lý luận và kiến thức thực tiễn thông qua nhiều cách thức phong phú, đa dạng. Trong đó, thực hiện nghiên cứu khoa học (NCKH) được đánh giá là phương pháp hiệu quả để sinh viên mở rộng vốn kiến thức cũng như vốn kỹ năng mềm của bản thân; là cơ hội để sinh viên áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn; đồng thời tạo cho sinh viên tác phong làm việc khoa học, rèn luyện cách nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, tiếp cận từ nhiều phía.