Hưởng ứng hoạt động nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên năm học 2023 – 2024 của Học viện Phụ nữ Việt Nam, sinh viên ngành Luật và ngành Luật Kinh tế tham gia với 13 đề tài nghiên cứu. Vượt qua vòng thẩm định tại Hội đồng, 8 đề tài của sinh viên ngành Luật và ngành Luật Kinh tế được lựa chọn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Học viện. 5 đề tài còn lại thực hiện theo hình thức đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa. Các đề tài nghiên cứu của sinh viên Khoa Luật tập trung các vấn đề khoa học trong nhiều lĩnh vực như luật hình sự, luật sở hữu trí tuệ, luật tài chính, luật dân sự, luật hôn nhân và gia đình, luật hành chính…

Trải qua 06 tháng thực hiện nghiêm túc, ngày 13, 14 và 15/5/2025, các hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Học viện được tổ chức và tiến hành nghiệm thu kết quả các sinh viên/nhóm sinh viên thực hiện. Với sự đánh giá công tâm, đặc biệt đề cao sự mạnh dạn, nỗ lực nghiên cứu của sinh viên trong các vấn đề mới, đề tài “Hoạt động thu gom, mai táng thai nhi bị bỏ rơi của các câu lạc bộ, hội từ thiện tại Thành phố Hà Nội – Những vấn đề pháp lý đặt ra” của nhóm sinh viên Trần Thị Hoàng Anh, Nguyễn Lan Phương lớp K9 Luật B do TS. Cao Tiến Sỹ hướng dẫn đã xuất sắc giành Giải Nhì nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Học viện năm học 2023 – 2024. Bên cạnh đó, đề tài “Pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam” của sinh viên Nguyễn Thu Nguyện, lớp K9 Luật Kinh tế A do PGS.TS. Đinh Dũng Sỹ hướng dẫn và “Bảo đảm quyền bào chữa của người dưới 18 tuổi phạm tội trong Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam” của sinh viên Nguyễn Thu Trang, lớp K9 Luật Kinh tế A do TS. Trịnh Thị Yến hướng dẫn đã đạt Giải Khuyến khích.

Tất cả các nhóm sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2023 – 2024 của Học viện Phụ nữ Việt Nam đều được Học viện cấp Giấy chứng nhận tham gia nghiên cứu khoa học và nhận được sự hỗ trợ kinh phí theo đúng Quy chế Nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên của Học viện.

Kết quả của Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học và Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024 cấp Học viện chắc chắn sẽ là sự khuyến khích, tạo động lực cho các bạn sinh viên tiếp tục thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học của mình trong các năm học tiếp theo./.

Khoa Luật