Hoạt động/sáng tác/cảm nhận về văn hóa, văn nghệ

Khoa Luật – Học viện Phụ nữ Việt Nam – nơi lưu giữ thanh xuân của biết bao thế hệ sinh viên. Đây cũng là nơi trang bị cho các bạn hành trang vào đời, giúp các bạn đến gần hơn với ước mơ của mình. Bao thế hệ sinh viên đã trưởng thành tại nơi đây.