HĐKH&ĐT Khoa Luật ra đời là một dấu mốc quan trọng, minh chứng cho Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục của Học viện Phụ nữ nói chung và Khoa Luật nói riêng trong giáo dục và đào tạo. Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Luật bao gồm 07 thành viên:

  1. Tiến sĩ Kiều Thị Thùy Linh – Phó trưởng khoa Phụ trách Khoa Luật – Chủ tịch Hội đồng.
  2. Tiến sĩ Trịnh Thị Yến – PT bộ môn Hành chính – Hình sự – Thư ký Hội đồng.
  3. Thạc sĩ, Chuyên viên cao cấp Hà Thị Thanh Vân – Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam – Ủy viên.
  4. Phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hồng Anh – Phụ trách Trung tâm Tư vấn pháp luật – Học viện Phụ nữ Việt Nam – Ủy viên.
  5. Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Hoài Thu – Chuyên gia cao cấp của Khoa Luật, Học viện Phụ nữ Việt Nam – Ủy viên.
  6. Phó giáo sư, Tiến sĩ  Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Trưởng bộ môn Luật Tố tụng dân sự, Đại học Luật Hà Nội – Ủy viên.
  7. Tiến sĩ Trần Hồng Hạnh – Phó Trưởng bộ môn Công pháp quốc tế, Đại học Luật Hà Nội – Ủy viên.

HĐKH&ĐT Khoa Luật có chức năng tư vấn cho Trưởng khoa Luật về mục tiêu, phương hướng, nội dung, tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ trong khoa với các đối tác bên ngoài. 

HĐKH&ĐT Khoa Luật có các nhiệm vụ gồm tư vấn cho Trưởng khoa về mục tiêu, phương hướng, nội dung và tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học; Tham mưu cho Trưởng khoa về công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn cho giảng viên; Tham gia xây dựng và chỉnh sửa chương trình đào tạo, đề cương tập bài giảng, giáo trình của học phần do Khoa đảm nhận; Tổ chức sinh hoạt khoa học, hội thảo cấp khoa; tổ chức góp ý, xét duyệt đề cương, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa; Tổ chức góp ý tên đề tài, đề cương khóa luận, luận văn các ngành học đào tạo của khoa.

 HĐKH&ĐT Khoa Luật là nơi hội tụ tư duy pháp lý chuyên sâu với tri thức đa ngành mang lại sức mạnh đặc biệt  từ bản lĩnh, tầm nhìn và định hướng trong đó có sự giao thoa của các cách tiếp cận về lĩnh vực pháp lý khác nhau để đưa ra quan điểm pháp lý chuyên ngành hợp lý cho từng vấn đề. Thành viên của Hội đồng là những nhà khoa học đầu ngành sẽ tạo một động lực mạnh mẽ cho sự đổi mới trong giảng dạy, nghiên cứu và nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tạo ra môi trường học thuật phong phú, đa dạng các chuyên ngành. Bên cạnh đó sự ra đời của HĐKH&ĐT Khoa Luật không chỉ đảm bảo sự đoàn kết mạnh mẽ giữa cộng đồng học thuật mà còn khuyến khích giảng viên trong khoa phát huy sự nhiệt huyết và trách nhiệm đối với công việc với tinh thần cầu thị đổi mới trong giảng dạy và ứng dụng kiến thức vào thực tế.

HĐKH&ĐT Khoa Luật của Học viện Phụ nữ Việt Nam không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và phát triển chuyên môn của Khoa Luật với sự đa dạng, sáng tạo và tầm nhìn sâu rộng của các thành viên trong Hội đồng sẽ  góp phần phát triển đào tạo chuyên ngành luật theo định hướng ứng dụng trong thời đại hiện nay và tương lai, bắt kịp xu thế của thời đại và đứng ngang tầm với các trường đào tạo hàng đầu trong nước về lĩnh vực pháp luật.