Trong những năm qua, Học viện đã lên kế hoạch xây dựng Khoa Luật là một trong những khoa trọng tâm của lộ trình phát triển. Việc hợp tác giữa Viện Nhà nước và Pháp luật (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và Học viện sẽ giúp cho Khoa Luật cũng như Học viện phát triển vững mạnh và toàn diện hơn thong qua các hoạt động phối hợp mời đại diện tham gia đề tài NCKH, các hội nghị, tọa đàm…; hợp tác đấu thầu các chương trình, đề tài, dự án NCKH; Học viện các nhà khoa học, giảng viên của Viện tham gia hội đồng xét chọn, đánh giá, nghiệm thu đề tài; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học.

Trong hoạt động hợp tác đào tạo, Viện sẽ giới thiệu cho Học viện các nhà khoa học và giảng viên giảng dạy đại học và sau đại học; hướng dẫn học viên làm khóa luận tốt nghiệp, luận văn; tham gia hội đồng nghiệm thu giáo trình, sách, đánh giá khoá luận tốt nghiệp, luận văn; hỗ trợ đọc phản biện, thẩm định các chương trình đào tạo cũng như phối hợp trong biên soạn giáo trình và tài liệu tham khảo.

Tiếp đó, Khoa Luật và Học viện tiếp tục các sự kiện hợp tác giữa và các đơn vị đối tác nhằm nâng cao năng lực NCKH đối với giảng viên và sinh viên ngành luật và luật kinh tế tại Học viện, đồng thời đẩy mạnh chất lượng đào tạo, kết nối và phục vụ cộng đồng cũng như tạo môi trường thực tập nghề nghiệp hiệu quả dành cho sinh viên. 04 đơn vị đối tác tiếp theo đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Học viện bao gồm: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (Bộ Tư pháp); Công ty Luật TNHH NTB LEGAL; Công ty Luật Thành Đô; Công ty Luật TNHH Đức An

Thông qua ký kết thỏa thuận, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật sẽ hỗ trợ Học viện Phụ nữ Việt Nam trong các hoạt động: NCKH, phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học; phối hợp đào tạo, thẩm định, xây dựng tài liệu nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực công tác của hai đơn vị…

Đối với Công ty TNHH NTB Legal Công ty TNHH Luật Thành Đô và Công ty Luật Đức An, Học viện sẽ được hỗ trợ thông qua các hoạt động cơ bản: tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp chất lượng cao; giới thiệu sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo của Khoa Luật phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu của công việc tham gia thực tập tại công ty; phối hợp tổ chức các hội thảo giới thiệu về cơ hội việc làm, tham gia các chương trình hội thảo khoa học, đề tài NCKH; cử cán bộ có kinh nghiệm hoặc chuyên gia sang giảng dạy tại Học viện…

Đây là cơ sở để các bên trao đổi kinh nghiệm, khai thác tiềm năng, thế mạnh và nâng cao năng lực nghiên cứu và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi bên trong thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình./.